Monday, 4 March 2019

ഈശ്വരന്‍"അച്ഛാ, നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയേറെ ദൈവങ്ങള്‍?"

"നല്ല ചോദ്യം. മോന്‍, അച്ഛന്‍ പറയുന്നതു ശ്രദ്ധിച്ചു കേള്‍ക്കണം. ജീവിതകാലം മുഴുവന്‍ ഓര്‍ത്തുവയ്ക്കുകയും വേണം.

വളരെ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളായ ഒട്ടനവധി ആശയങ്ങളുടെയും ആചാരങ്ങളുടെയും സമാഹാരമാണ് നമ്മുടെ ഹിന്ദുധര്‍മ്മം. അതിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ ദൈവങ്ങള്‍. പണ്ടുമുതലേ നമ്മള്‍ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ശ്രേഷ്ടങ്ങളായ എല്ലാ ശക്തിവിശേഷങ്ങളെയും ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. സമുദ്രത്തെയും, നദികളെയും മഴയെയും കാറ്റിനെയും ഇടിമിന്നലിനേയും മാത്രമല്ല ഭൂമിയെയും ചന്ദ്രനെയും സൂര്യനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയുമെല്ലാം നമ്മള്‍ ആരാധിച്ചിരുന്നു. സൃഷ്ടിയും സ്ഥിതിയും സംഹാരവും നമുക്ക് ആരാധനാമൂര്‍ത്തികളാണ്. നമ്മള്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ പൂജ വയ്ക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടില്ലേ? പലപ്പോഴും നമ്മള്‍ ഓട്ടോയിലും ടാക്സിയിലും കയറുമ്പോള്‍ ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ അതിന്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീല്‍ തൊട്ടു തൊഴുന്നതു കണ്ടിട്ടില്ലേ? ആ വാഹനത്തെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്ന ചൈതന്യത്തെ, അതിനെ എന്തു പേരിട്ടു വിളിച്ചാലും, ബഹുമാനിക്കുകയാണവര്‍. ഇതുപോലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതും മണ്‍മറഞ്ഞു പോയതുമായ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെയും നമ്മള്‍ ബഹുമാനിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു. നമുക്ക് പൂജിക്കാന്‍ കഴിയാത്തതായി ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്‍ ഒന്നുമില്ല. കാരണം, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ അണുവിലും പരമാത്മചൈതന്യം കുടികൊള്ളുന്നു എന്നു കരുതുന്നവരാണ് നമ്മള്‍.

പക്ഷേ, ഇങ്ങനെ അനേകം ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഋഷിമാര്‍ അസന്നിഗ്ദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒന്നുണ്ട്.

"ആകാശാത് പതിതം തോയം
യഥാ ഗച്ഛതി സാഗരം
സര്‍വ്വദേവ നമസ്കാരം
കേശവം പ്രതി ഗച്ഛതി"

ആകാശത്തില്‍ നിന്നും പതിക്കുന്ന മഴത്തുള്ളികള്‍, ചാലുകളായി തോടുകളായി അരുവികളായി പുഴകളായി അവസാനം സമുദ്രത്തില്‍ വന്നുചേരുന്നു. അതുപോലെ, എത്രയെല്ലാം വിഭിന്നങ്ങളായ ദേവതകളെ ആരാധിച്ചാലും അതെല്ലാം ഏകവും അദ്വിതീയവുമായ ആ പരമാത്മ ചൈതന്യത്തില്‍ ചെന്നുചേരുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് ഏതു ദൈവത്തെ സ്വീകരിക്കാനും ആരാധിക്കാനും നിങ്ങള്‍ക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. കാരണം ആത്യന്തികമായി അതെല്ലാം ആ ഏക ചൈതന്യത്തില്‍ വന്നുചേരുന്നു.

"ഏകം സത് വിപ്രാ ബഹുധാ വദന്തി"

ഈ ഉദാത്തമായ ആശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ലോകത്തിലെ മറ്റേതൊരു മതത്തേയും ഈശ്വരസങ്കല്പത്തെയും ഉള്‍ക്കൊള്ളാനുള്ള ഔന്നത്യം ഹൈന്ദവധര്‍മ്മം ആര്‍ജ്ജിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ യഹോവയെയോ, അല്ലാഹുവിനെയോ ബുദ്ധനെയോ ജൈനനെയോ ആരെ ആരാധിച്ചാലും അതെല്ലാം ആ പരമമായ ചൈതന്യത്തില്‍ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നു പറയാന്‍ ആര്‍ജ്ജവം കാണിച്ച മറ്റേതൊരു മതമുണ്ട് ഈ ലോകത്തില്‍?

ഇനി ഇതു മറ്റൊരു വിധത്തില്‍ പറയാം. മോന്റെ കയ്യില്‍ 10 മിഠായി ഉണ്ട്. നിന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ കയ്യില്‍ ഒന്നും. ആരാണ് സമ്പന്നന്‍? മുപ്പത്തിമുക്കോടി ദൈവങ്ങളുള്ളവാനോ അതോ ഒരെണ്ണം ഉള്ളവനോ? നമ്മുടെ സമ്പന്നതയില്‍ നമ്മള്‍ അഭിമാനിക്കണം. അവന്റെ ദൈവത്തെയും നമ്മുടെ ദൈവങ്ങളുടെ കൂടെ കൂട്ടാനുള്ള ആര്‍ജ്ജവം നമുക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ മുപ്പത്തിമുക്കോടി ഒന്ന് ദൈവങ്ങളെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. അവനെയും ചേര്‍ത്തു നിര്‍ത്താം.

Wednesday, 4 October 2017

Fear Not!"Fear me not, fear me not
I'm the GOD, you fear me not
Fear me not, my dear son
I'm with you, you fear me not.

Without a reason fearing a lot
Becomes a second nature of you
Fear for nothing, fear for nothing
Why can't you trust me, I'm in you!

In wealth I gave, you fear poverty
In knowledge I gave, ignorance you fear
In beauty I gave, you fear age
And I gave you fame, the fall you fear.

When I pore success over you
About the failure, you fear a lot
Handsome and cute, you got a body
You start fearing about the death.

Everything in earth is fraught with fear
I alone is fearless, you trust
You can become fearless like me
When you cast all, dear you hold!

Cast your worries, cast you fears
Cast your pride in being wealthy
Cast your knowledge, beauty and status
Give up everything and you be I."


Wednesday, 20 September 2017

സ്വാതന്ത്ര്യം

“സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെനിക്കിന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം
ഈ കാപാലികരിൽ നിന്നെനിക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം.
പാരതന്ത്ര്യം ഇന്നെനിക്കു മൃതിയേക്കാൾ ഭയാനകം
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായ് പൊരുതുന്നു ഞാൻ, കൂടില്ലേ നിങ്ങളെല്ലാം?

എന്റെ സർഗ്ഗചേതനയെയവർ ബന്ധനത്തിലാക്കി,
എന്റെ പേനയെയവർ ചങ്ങലക്കിട്ടു,
എന്റെ വായയോ മൂടിക്കെട്ടപ്പെട്ടു,
എന്റെ ചലനങ്ങൾ തടയപ്പെട്ടു.

എന്തു തിന്നണം, എന്തു കുടിക്കണം,
എന്തു പറയണം, എന്തു ചെയ്യണം,
എന്തു കേൾക്കണം, എന്തു കാണണം
എന്നിങ്ങനെയെന്തും എന്നിലല്ലാതെയായ്!

മർദ്ദനമുറകളും ശകാരവർഷങ്ങളും
എത്രനാൾ ഞാൻ കേൾക്കേണമിനിയും?
‘പുറത്തുപോവുക’ എന്നവർ ആക്രോശിച്ചു
ഇവിടെക്കഴിയാനെനിക്കവകാശമില്ലപോൽ!

അതിനാൽ, ഇന്നുഞാനിരിക്കുന്നു-
ഈ വിദ്യാലയകവാടത്തിനു വെളിയിൽ
എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായ് പൊരുതുന്നു ഞാൻ
മറ്റൊരു സ്വാതന്ത്ര്യസമരവുമായി.

എന്റെ പേനയ്ക്കു വരയ്ക്കണം ഭിത്തിയിൽ,
എന്റെ വായയോ ചലിക്കും, തടയരുത്!
തമ്പാക്കോ ച്യൂയിങ് ഗമ്മോ പെപ്സിയോ മദ്യമോ
എന്തു തിന്നണമെന്തു കുടിക്കണമെന്നതെന്റെ അവകാശമല്ലേ?

എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കൈകടത്തരുത്
എന്റെ സ്വകാര്യതയിൽ എത്തിനോക്കരുത്
പുതിയ പ്രിൻസിപ്പാൾ രാജിവയ്ക്കുക
എന്നെ നിരുപാധികം തിരിച്ചെടുക്കുക!“

Wednesday, 10 February 2016

ഒരു നായയുടെ ജല്പനംശ്വാനനെന്നാണെൻ പേര്,
യജമാനനോടാണെൻ കൂറ്,
മോദമോടെയഭിമാനമോടെയീ-
വീടുകാക്കുന്നു ഞാനെന്നും.

വീരനാണു ഞാൻ, ശൂരനാണു ഞാൻ
ശബ്ദഗാംഭീര്യമുള്ളവൻ.
അന്യരായുള്ളവർക്കെല്ലാ-
മടുക്കുവാൻ ഭയമേകുവോൻ.

മനുഷ്യരെപ്പോലെ നിങ്ങളും,
നായ്ക്കളെപ്പോലെ ഞങ്ങളും,
ചെയ്യുന്നിതൊന്നാണെന്നു
സംശയന്യേന ചൊല്ലിടാം.

ദൈവമെന്ന യജമാനനെ-
യന്യരിൽ നിന്നു കാക്കുവാ‍ൻ,
മതമെന്നൊരു വീട്ടിലാക്കി-
ക്കാവൽ നിൽക്കുന്നു നിത്യവും.

അടിക്കുന്നൂ, ഇടിക്കുന്നൂ,
ചവിട്ടുന്നൂ, കടിക്കുന്നൂ,
മടിക്കാതേ കൊല്ലുന്നൂ,
അന്യരായി കരുതുന്നൂ.

ബുദ്ധിയില്ലാത്ത നിങ്ങൾക്കു,
ബുദ്ധിയോതുന്നു ഞാനിന്ന്,
നിങ്ങളും ഞങ്ങളും തമ്മി-
ലുണ്ടൊരിത്തിരി വ്യത്യാസം.

ഏതുവേഷത്തിൽ വന്നാലും,
എത്രനാൾ കഴിഞ്ഞാലും,
യജമാനനെയറിഞ്ഞിടും ഞങ്ങൾ,
മാറ്റമൊന്നുമില്ലതിൽ.

ദൈവമെന്ന യജമാനനോ,
വേഷമൊന്നതുമാറിയാൽ,
ആട്ടിയോടിച്ചിടും നിങ്ങൾ,
കൂസലൊട്ടുമതില്ലാതെ.

എത്ര ജന്മമുണ്ടെങ്കിലും,
ശ്വാനനായി ജനിക്കയാണു-
നാഥനാരെന്നറിയാത്ത,
നരനേക്കാളുത്തമം.

Saturday, 23 January 2016

Religions

Nothing made more peace and love,
Nothing made more tangible brotherhood,
Nothing made charity spread,
It is nothing other than religions.

Nothing spread more hatred in the world,
Nothing bred more bitter enmity,
Nothing flood the world with blood,
It is nothing other than religions.

When we think our religion is good,
And neighbor’s also good as mine,
Then we see peace and love,
Charity and brotherhood in this world.

When we think our religion is good,
But my neighbor’s not as mine,
Then the hatred and enmity rises,
Flooding the world with neighbor’s blood.

Let us accept all our religions,
And worship God with every one of them,
In whatever form he worship him,
Tolerance is not what we need.

Let us take Mohammedans’ brotherhood,
Let the Christians teach us charity,
Let us become spiritual as Hindus,
Acceptance is what we need.